Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s naším hlavním zájmem poskytovat kvalitní stomatologickou péči, dbáme i na důslednou ochranu osobních údajů našich klientů. Tento dokument popisuje, jakým způsobem sbíráme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje, jak zabezpečujeme jejich ochranu včetně práv subjektů údajů a jak se můžete obrátit na vlastníka webu s žádostí o informace či s požadavkem na úpravu vašich osobních údajů. Vykonávání těchto činností je v souladu s nařízením Evropské unie GDPR a příslušných právních předpisů České republiky. V následujících odstavcích detailně popisujeme naše metody a procedury zabezpečení, stejně tak jako práva, která vám z GDPR plynou. Zavazujeme se k transparentnímu a zodpovědnému přístupu při zpracování vašich osobních údajů, abyste se mohli cítit bezpečně při používání našich služeb. Důkladně monitorujeme veškeré operace provedené s osobními údaji a pravidelně hodnotíme potenciální rizika, abychom předešli jakékoliv možnosti zneužití.

Osběr a zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které od vás sbíráme, zahrnují informace nezbytné pro poskytování našich stomatologických služeb. Příkladem mohou být jméno, kontaktní informace, údaje o zdravotním stavu a historii léčby, které jsou podstatné pro vhodnou diagnostiku a vytváření léčebných plánů. Tyto údaje sbíráme přímo od vás, například při vyplňování registračních formulářů v našem zařízení nebo prostřednictvím naší webové stránky. Ke zpracování těchto údajů přistupujeme s maximální pečlivostí a používáme je výhradně k poskytování, zlepšování a personalizaci našich služeb. Nikdy je neposkytujeme třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu a bez zákonného oprávnění.

Práva subjektů údajů

Jako subjekty údajů máte právo být informováni o zpracovávání vašich osobních údajů, požadovat přístup k těmto údajům, žádat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, omezit jejich zpracování nebo vznést námitky proti zpracování. Máte také právo na přenositelnost údajů. V případě, že si přejete kterékoliv z těchto práv uplatnit, můžete tak učinit kdykoliv obratem na vlastníka webu, paní Elišku Smrčkovou, na e-mail [email protected] nebo poštovní adresu Dukelská třída 1719, 500 02 Hradec Králové, Česká republika. S vašimi dotazy a požadavky se budeme zabývat neprodleně a s patřičnou důsledností.

Eliška Smrčková

Eliška Smrčková

Jsem Eliška Smrčková, odbornice na stomatologii působící v Hradci Králové. Věnuji se problematice péče o zuby a pracuji jako konzultantka pro zdravotnické práce s zaměřením na zubní péči. Mým koníčkem je psaní a zároveň se snažím spojit svou práci s tímto koníčkem. Proto vytvářím články a blogy o zubní péči a o tom, jak udržet úsměv zdravý a krásný.

zobrazit všechny příspěvky

Napsat komentář