Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny právní vztahy vznikající mezi společností Nestronic Stomatologická Péče, jejímiž službami je vysoce odborná stomatologická péče, a jejími klienty. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti obou stran. Uživatelé se zavazují tyto podmínky dodržovat a řídit se jimi při využívání služeb a informací uvedených na webových stránkách. Podmínky dále obsahují informace o způsobu uzavírání smlouvy, o cenách služeb, o platebních podmínkách, o záruce kvality a mnohé další aspekty, jež jsou spojeny s užíváním služeb Nestronic Stomatologická Péče.

Předmět poskytované služby

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré informace, služby a produkty nabízené prostřednictvím webu nestronic.cz. Předmětem služby je poskytování specializovaných stomatologických rad a tipů, informací o ústní hygieně a propagace zdravého životního stylu v oblasti ústní péče. Nabízíme podrobný přehled o stomatologických procedurách, inovacích v oboru a o metodách léčby zubních onemocnění. Uživatelé webu se mohou dozvědět o nejnovějších trendech ve stomatologii a mohou využít rady profesionálů, jak se efektivně starat o svůj chrup.

Povinnosti a odpovědnost poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje dodávat informace a služby uvedené na webu s největší možnou odborností a pečlivostí. Veškeré zveřejněné informace jsou podrobně prověřené a aktualizované s ohledem na nejnovější poznatky v oblasti stomatologie. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné chyby či nepřesnosti a za škody vzniklé jejich použitím. Zaručujeme, že všechny poskytnuté informace budou sloužit pro vaše obecné poznání a inspiraci, nemohou však nahradit profesionální stomatologické konzultace a léčbu.

Kontaktní informace vlastníka

Pro jakékoli dotazy, připomínky či potřebu konzultace můžete kontaktovat vlastníka webu:
Jméno: Eliška Smrčková
Adresa: Dukelská třída 1719, 500 02 Hradec Králové
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Váš dotaz či požadavek bude zpracován s maximální možnou péčí a bez zbytečného odkladu.

Eliška Smrčková

Eliška Smrčková

Jsem Eliška Smrčková, odbornice na stomatologii působící v Hradci Králové. Věnuji se problematice péče o zuby a pracuji jako konzultantka pro zdravotnické práce s zaměřením na zubní péči. Mým koníčkem je psaní a zároveň se snažím spojit svou práci s tímto koníčkem. Proto vytvářím články a blogy o zubní péči a o tom, jak udržet úsměv zdravý a krásný.

zobrazit všechny příspěvky

Napsat komentář